Ontslag tijdens ziekte

In Nederland zijn werknemers goed beschermd tegen ontslag tijdens ziekte, maar helemaal onbeperkt is die bescherming niet. Er zijn situaties waarin de werkgever je tijdens een periode van ziekte kan ontslaan. In sommige gevallen heb je daar zelf invloed op. De wetgeving omtrent ontslag tijdens ziekte is behoorlijk ingewikkeld. Met name juristen en advocaten arbeidsrecht zijn daarin gespecialiseerd. Als je te maken hebt met een werkgever die van plan is om je te ontslaan tijdens ziekte wordt aangeraden om bij hen juridisch advies in te winnen. Je kunt op zoek gaan naar een pro deo advocaat voor gratis juridisch advies.

Twee jaar veilig

Wie in een bedrijf werkt en door een ongeval of andere ziekte niet meer kan werken, mag in de eerste twee jaar na het ontstaan van de ziekte niet worden ontslagen. De werkgever moet het loon gewoon doorbetalen. Het maakt niet uit waardoor de werknemer ziek is geworden. Of je dus door een ongeluk op het werk niet meer kunt werken of een andere ziekte hebt gekregen is niet van belang. Als je langzaam weer beter wordt mag je van de werkgever verlangen dat hij als dat nodig is aanpassingen op de werkplek doet. Ook is de werkgever verplicht om je re-integratie in het arbeidsproces te ondersteunen.

Wanneer kun je wel worden ontslagen?

Er zijn enkele uitzonderingssituaties, waarin een bedrijf jou wel binnen twee jaar na het ziek worden mag ontslaan. Als er door wijzigingen in de bedrijfseconomische situatie sprake is van sluiting van de afdeling waar je werkt, is het bedrijf niet verplicht om je in dienst te houden voor een eventuele positie op een andere afdeling. Als de afdeling sluit ben je dus je baan kwijt. Dat is vervelend, maar daar kun je zelf niets aan doen. Als je niet ziek was geworden zou je in zo’n situatie waarschijnlijk ook op zoek moeten naar een andere baan.

Eigen schuld

Wanneer je tijdens je ziekte door de bedrijfsarts een re-integratietraject aangeboden krijgt, ben je verplicht om dat te volgen. Als het bedrijf jou tijdens je ziekte alternatief werk aanbiedt dat je wel zou kunnen doen, dan ben je ook verplicht om daaraan mee te werken. En als er een plan van aanpak is opgesteld om jouw terugkeer na de ziekte in het bedrijf te bespoedigen ben je ook verplicht om daaraan mee te doen. Zieke werknemers die dat niet willen lopen het risico ontslag te krijgen. De werkgever is daartoe dus bevoegd als je weigert om je flexibel op te stellen.

Laat je juridisch bijstaan

Wie ziek is heeft wel wat anders aan zijn hoofd dan zich bezig te houden met de wettelijke achtergronden van het houden van een baan. Toch is dat wel erg belangrijk, want een baan, zelfs als je ziek bent, is een garantie op een goed inkomen. Als je werkgever je ontslag aanzegt terwijl je ziek bent moet je jezelf juridisch laten bijstaan. Want je bent niet altijd beschermd tegen ontslag tijdens ziekte. Gelukkig zijn er vele juridische specialisten die daarbij hulp kunnen bieden, soms zelfs zonder dat dat geld kost.

Meer weten? Op Omnius.nl lees je meer over ontslag in verschillende situaties.

Facebook
Twitter
Pinterest