Gehoortest kan eenvoudig en snel bij een audicien

Het kan zijn dat je twijfelt of je alle geluiden nog wel goed waarneemt of de gesprekken wel
helemaal goed kan volgens. Het kan dan zijn dat er iets mis is met je gehoor. Je gehoor is
simpel gezegd het vermogen om de geluiden om je heen waar te nemen.
Die pratende man in de bus, de muziek op de radio of het ritselen van de blaadjes in de
wind. Het kan dan ook heel vervelend zijn als je merkt dat het waarnemen van geluiden
afneemt. Wanneer je gehoor afneemt, dan spreken we ook wel over slechthorendheid. Om
dit vast te stellen is een gehoortest nodig. Gelukkig kun je tegenwoordig gewoon eenvoudig
en snel een gehoortest laten doen bij een audicien in de buurt. Het is belangrijk tijdig actie te
ondernemen bij het vermoeden van gehoorverlies.

Wat is een gehoortest?

Een hoortest test simpel gezegd of het gehoor nog naar behoren functioneert. Met de test
word dus vastgesteld of jouw gehoor nog alle geluiden goed kan waarnemen. Wanneer dit
niet het geval is, dan spreken we van gehoorverlies. Gelukkig zijn er veel mogelijkheden om
het verlies van het gehoor te compenseren, waardoor je gewoon goed kunt luisteren. Maar
wat houd een gehoortest bij een audicien in? Als eerste zal de audicien luisteren naar de
klachten die je ondervind in het dagelijkste leven qua je gehoor. Dit is belangrijk om een
goed beeld te krijgen van jouw klachten. Daarna zal de audicien eerst goed kijken naar het
oor zelf. Het kan namelijk zijn dat er in je gehoorgang een prop zit oorsmeer die de klachten
veroorzaken. Heb je geen prop in je gehoorgang, dan zal de volgende stap een
toonaudiometrie zijn. Via een hoofdtelefoon krijg je verschillende piepjes te horen, waarbij je
op een knop moet drukken als je de piep waarneemt. De gehoor test duurt ongeveer 10
minuten. Met de uitslag wordt jouw gehoordrempel vastgesteld. Blijkt dat je gehoorverlies
hebt dan krijg je een verwijzing van de KNO-arts en kun je vaak na een medisch voorschrift
een gehoorapparaat uitproberen.

Soorten hoortesten

Naast de bekende toonaudiometrie gehoor test, bestaat er ook test met woorden. Deze test
wordt vooral gebruikt om te testen of je de woorden die mensen spreken nog goed kunt
verstaan. Want vooral bij ouderen is dit de meest voorkomende klacht bij gehoorverlies. Het
niet meer goed kunnen verstaan van de mensen om hun heen. Tijdens de woorden test krijg
je verschillende woorden te horen die je dan moet nazeggen, want zo kan worden
vastgesteld of je de mensen nog goed verstaat. Vind je de stap naar de audicien nog te
groot? Dan is het ook mogelijk om een online hoortest te doen. Op basis van de uitslag krijg
je dan het advies om een gespecialiseerde test te laten doen.

Gehoortest bij een audicien

Vroeger werd je nog vaak door gestuurd naar het ziekenhuis of naar een speciaal
hoorcentrum. Maar met de technologische ontwikkelen en de specialisatie als audicien is het
laten afnemen van een gehoortest bij een audicien de norm geworden. Vaak zit er wel een audicien bij jouw in de winkelstraat. De stap om een gehoortest te laten doen is dan ook veel kleiner, dan als je via de huisarts naar het ziekenhuis wordt verwezen. Stap gewoon bij de audicien naar binnen en maak een afspraak voor de hoortest. Zo kom je er snel achter hoe het met jouw gehoor staat.

Facebook
Twitter
Pinterest